Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (system S24)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( dalej: Spółka z o.o.) jest kapitałową spółką handlową. Posiada osobowość prawną oraz odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Spółka z o.o. może być założona przez jednego, dwóch lub więcej wspólników.Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby.Jeżeli chcesz…

Nabycie sprawdzające

Nabycie sprawdzające – nowe narzędzie kontroli organów podatkowych Nabycie sprawdzające polega na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zakresie:1) ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej,2) wydawania nabywcy paragonu fiskalnego. Nabycia sprawdzającego dokonuje naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego w miejscu sprzedaży…

Składka zdrowotna za styczeń 2024 – dla przedsiębiorców, którzy zmienili formę opodatkowania

Składka zdrowotna za styczeń 2024 – dla przedsiębiorców, którzy zmienili formę opodatkowania Ważne! Przedsiębiorcy, którzy od 1 stycznia 2024 roku zmienili formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, opłacają składkę zdrowotną za styczeń 2024 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla nowej formy opodatkowania. W przypadku zmiany formy opodatkowania: w wysokości odpowiadającej  60%, 100% lub 180% przeciętnego miesięcznego…

Zmiana formy opodatkowania w 2024 roku

Zmiana formy opodatkowania w 2024 roku Formy opodatkowania 2024 rok – czy to już czas na zmianę? Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)  prowadzący działalność gospodarczą,  który chce zmienić formę opodatkowania na 2024 rok powinien pamiętać, aby dokonać tego w  ustawowym terminie. Mamy do wyboru są trzy formy opodatkowania w 2024 roku: zasady ogólne…

Czym jest Krajowy System e-Faktury tak zwany KSeF?

KSeF – Krajowy System e-Faktur Czym jest Krajowy System e-Faktur? Krajowy System e-Faktur w wersji dobrowolnej funkcjonuje  już od 2022 roku.  Jest to  narzędzie do wystawiania i odbierania faktur. Jednakże przede wszystkim to platforma do odbierania faktur przesyłanych drogą elektroniczną. Wystawianie faktur u wielu z nas przedsiębiorców odbywa się przy użyciu dostępnych na rynku narzędzi, niektórzy…

Nowelizacja SLIM VAT 3 w podatku od 01.07.2023

SLIM VAT 3 SLIM VAT 3 Przepisy dotyczące SLIM VAT 3 zasadniczo weszły w życie z dniem 1 lipca 2023 r., jednakże wybrane unormowania rozpoczną swoje obowiązywanie wcześniej lub odpowiednio później (dla trzech grup zmian podatkowych w VAT jest to inny termin niż siódmy miesiąc 2023 r.). I. Wyższy limit dla małego podatnika Już nie…

Nowe funkcjonalności konta w e-Urzędzie Skarbowym

Konto w e-urzedzie skarbowym organizacji Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym to konto przypisane konkretnej jednostce organizacyjnej, bez względu na jej formę prawną, np.: spółce kapitałowej lub osobowej, stowarzyszeniu, fundacji, spółdzielni, grupie kapitałowej, innej jednostce organizacyjnej. Organizacja musi posiadać identyfikator podatkowy NIP.   Wszystkie organizacje, m.in. spółki, fundacje, stowarzyszenia, mogą już korzystać z usług, które wcześniej…

Informacja PIT-11, PIT-40A, PIT-11A za rok 2022

PIT-11, PIT-40A/PIT-11A – najważniejsze informacje dla Płatnika PIT-11 to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach  i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Kto otrzymuje? Podatnik oraz urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Termin…

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) Obowiązujący od 1 lipca 2018 roku mechanizm podzielonej płatności (MPP) polega na podziale płatności za nabyty towar lub usługę na wartość sprzedaży netto, płatną na rachunek rozliczeniowy dostawcy oraz kwotę podatku VAT z danej faktury wpłacany na specjalny rachunek bankowy dostawcy (rachunek VAT). MPP stosuje się jedynie do transakcji dokonywanych przelewem…

Jednoosobowa działalność gospodarcza – co musisz wiedzieć?

Działalność gospodarcza – krok po kroku   Planujesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Zastanawiasz się, jak dokonać rejestracji nowej firmy krok po kroku? Stoisz przed dylematem wyboru odpowiedniej formy opodatkowania? Nie wiesz, jaki kod PKD będzie odpowiedni dla Twojej nowopowstającej firmy? Nie wiesz z jakich ulg w ZUS skorzystać jako nowy przedsiębiorca? Nie martw się! W…