Konto w e-urzedzie skarbowym organizacji

e urzad skarbowy - Kancelaria Podatkowa Marta Zielińska

Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym to konto przypisane konkretnej jednostce organizacyjnej, bez względu na jej formę prawną, np.:

  • spółce kapitałowej lub osobowej,
  • stowarzyszeniu,
  • fundacji,
  • spółdzielni,
  • grupie kapitałowej,
  • innej jednostce organizacyjnej.
Organizacja musi posiadać identyfikator podatkowy NIP.
 

Wszystkie organizacje, m.in. spółki, fundacje, stowarzyszenia, mogą już korzystać z usług, które wcześniej były oferowane w e-US wyłącznie osobom fizycznym.

W ramach konta organizacji można m.in. wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-US, składać pisma do KAS, bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, składać zawiadomienie ZAW-NR i przeglądać swoje dane rejestracyjne. Ponadto organizacje mają możliwość złożenia w swoim imieniu pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1 i zawiadomień o ich zmianie lub odwołaniu OPL-1.

W ramach konta organizacji została udostępniona lista pełnomocników, gdzie oprócz pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, użytkownik będzie mógł przeglądać także informację o aktywnych pełnomocnictwach ogólnych.

 Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej Ministerstwa Finansów >>