Składka zdrowotna za styczeń 2024 – dla przedsiębiorców, którzy zmienili formę opodatkowania

Ważne! Przedsiębiorcy, którzy od 1 stycznia 2024 roku zmienili formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, opłacają składkę zdrowotną za styczeń 2024 r. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla nowej formy opodatkowania.

W przypadku zmiany formy opodatkowania:


  • z zasad ogólnych w 2023r.  na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2024 r. osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest ustalić miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej za styczeń 2024r.


w wysokości odpowiadającej  60%, 100% lub 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2023 r. w zależności od wysokości uzyskanego przychodu w styczniu 2024 roku

lub na podstawie przychodów z roku 2023 w przypadku zadeklarowania opłacania składek na podstawie przychodów z poprzedniego roku;


  • z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r.  na opodatkowanie na zasadach ogólnych w 2024 r.


taka zmiana formy opodatkowania oznacza, że za styczeń 2024 r. osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest ustalić podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie na podstawie wysokości dochodu z miesiąca poprzedniego. Ze względu na to, że w grudniu 2023 r. osoba prowadząca działalność gospodarczą nie osiągała dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, podstawę wymiaru składki należnej za styczeń 2024 będzie stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 1 lutego 2023 r., tj. 3490 zł, składka za styczeń wyniesie więc 314,10 zł;


  • ze skali podatkowej w 2023 r. => na opodatkowanie podatkiem liniowym w 2024 r.


taka zmiana formy opodatkowania oznacza, że za styczeń 2024 r. osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest ustalić podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie na podstawie wysokości dochodu z miesiąca poprzedniego. Ze względu na to, że w grudniu 2023 r. płatnik nie osiągał dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym, podstawę wymiaru składki należnej za styczeń będzie stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 1 lutego 2023 r., tj. 3490 zł, składka za styczeń wyniesie więc 314,10 zł.

Analogicznie należy ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zmiany formy opodatkowania z opodatkowania podatkiem liniowy na opodatkowanie według skali.