Zmiana formy opodatkowania w 2024 roku


Formy opodatkowania 2024 rok – czy to już czas na zmianę?

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)  prowadzący działalność gospodarczą,  który chce zmienić formę opodatkowania na 2024 rok powinien pamiętać, aby dokonać tego w  ustawowym terminie.

Mamy do wyboru są trzy formy opodatkowania w 2024 roku:

zasady ogólne (skala podatkowa),

podatek liniowy

oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Czwartą formą opodatkowania jest karta podatkowa, jednak od 2022 r. mogą z niej korzystać tylko ci podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie na dzień 31 grudnia 2021 r. i kontynuują opodatkowanie kartą.

Zmiany formy opodatkowania dokonujemy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie się pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód zostanie osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Jeżeli przedsiębiorca pierwszy w roku podatkowym przychód osiągnął w styczniu 2024 r. to czas na zmianę formy opodatkowania ma do 20 lutego 2024 r.

Natomiast, jeżeli pierwszy w 2024 roku przychód podatkowy przedsiębiorca osiągnie w kwietniu 2024r., to zmiany formy opodatkowania może dokonać do 20 maja 2024roku.

O zmianie formy opodatkowania należy skutecznie poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania możesz złożyć:

on-line na stronie biznes.gov.pl poprzez aktualizację wniosku CEIDG,

poprzez osobistą wizytę w urzędzie miasta/gminy – w celu aktualizacji wniosku CEIDG,

Uwaga!!!  Przekroczenie terminów i brak złożenia oświadczenia o chęci zastosowania nowej formy opodatkowania w 2024 roku spowoduje, że przedsiębiorca przez cały rok 2024 zmuszony będzie do rozliczania się na dotychczasowych zasadach.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową i chcesz w 2024 roku wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z karty podatkowej w terminie do 22 stycznia 2024 roku.

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania kartą podatkową możesz:

złożyć w urzędzie skarbowym lub

za pośrednictwem CEIDG, zmieniając dane we wpisie.

Rezygnując z karty podatkowej traci się  możliwość korzystania z niej bezpowrotnie. Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

Kalkulując zmianę formy opodatkowania należy wziąć pod uwagę w szczególności takie czynniki jak: rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności, koszty prowadzenia działalności, stawki podatku, wysokość składki zdrowotnej oraz przysługujące preferencje i ulgi podatkowe.
Stawki podatku

Skala podatkowa, czyli tzw. zasady ogólne, stawki podatkowe wynoszą 12 i 32 procent. Niższy podatek zapłacimy, gdy nasz dochód nie przekracza 120 tys. zł rocznie. 32% zapłacą Ci podatnicy, których dochód jest wyższy, wtedy od każdej złotówki dochodu ponad 120tys zł podatek wynosi 32%.

Podatek liniowy  wynosi zawsze 19 % uzyskanego dochodu.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych charakteryzuje się tym, że stawki podatkowe uzależnione są w głównej mierze od rodzaju prowadzonej działalności. Co istotne, ryczałt płacimy od kwoty przychodu.

Koszty prowadzenia działalności.

Będąc na  skali podatkowej lub podatku liniowym od uzyskanego przychodu możemy odliczać poniesione koszty. W efekcie płacimy podatek od dochodu. Warto przekalkulować jakie koszty generuje nasz biznes oraz czy mogą one stanowić koszt uzyskania przychodu. Na ryczałcie nie rozliczamy kosztów, podatek płacimy co do zasady od uzyskanego przychodu.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) wysokość składki zdrowotnej wyliczają od uzyskanego dochodu, stawka wynosi 9%.

Na podatku liniowym PIT podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej jest również dochód, z tym, że stawka wynosi 4,9 %.

U ryczałtowców wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od uzyskanych przychodów (są podzieleni na trzy grupy).

Preferencje, ulgi podatkowe, odliczenia i wyłączenia

Uzależnione są one przede wszystkim od formy opodatkowania. Będąc na skali podatkowej możemy  co do zasady rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz skorzystać z ulgi na dzieci. Wybierając rozliczenie na podatku liniowym lub ryczałt nie skorzystamy ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem i nie odliczymy ulg na dzieci.

Wybierając formę opodatkowania trzeba też pamiętać o ustawowych wyłączeniach.

Chcesz dokonać analizy podatkowej swojego biznesu i podjąć świadomą decyzję odnośnie zmiany formy opodatkowania na 2024 rok? Umów się z doradcą podatkowym na konsultację.

Formy opodatkowania 2024 - Marta Zielińska Kancelaria Podatkowa

 

Pamiętaj, aby ważne sprawy swojej firmy powierzać uprawnionym specjalistom.

 

Współpraca z doradcą podatkowym daje CI gwarancję bezpieczeństwa w zakresie prawidłowej interpretacji i stosowania prawa podatkowego. Jego pomoc przyczyni się do prawidłowego sporządzania rozliczeń podatkowych i dokumentów księgowych w Twojej firmie.