Kadry i płace

Kadry i płace

Czy kadry i płace to tylko naliczanie wynagrodzeń?

 Oczywiście, że nie!

W zakres usług kadrowo-płacowych wchodzi m.in.:

prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta pracownicze),

przygotowywanie wzorów umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,

przygotowywanie i wysyłka zgłoszeń i wyrejestrowań do ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZWUA),

sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,

przygotowywanie i wysyłka deklaracji do ZUS (ZUS DRA),

sporządzenie okresowych deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11).

 

W ramach
obsługi kadrowo-płacowej nasza Kancelaria Podatkowa oferuje kompleksowe
przejęcie od Klienta obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej.