Doradca podatkowy – po co mi ten tytuł?

Kiedy w 2017 roku rozpoczynałam swój biznes pod nazwą “biuro rachunkowe” nie myślałam, że zdobycie tytułu doradcy podatkowego, a co za tym idzie, szerszych uprawnień związanych z aspektami prawno-podatkowymi, okaże się niezbędne do prowadzenia i rozwijania biura zgodnie z oczekiwaniami moich klientów. Świadcząc usługi księgowe moim klientom brakowało mi  uprawnień na doradztwo podatkowe, pomimo tego, że znam przepisy podatkowe, umiem je wyjaśnić to nie mogłam doradzać swoim klientom. Byłam księgową, a chciałam być doradcą podatkowym…

Niestety, wiele osób wciąż myli te dwa zawody, uważa, że jest to TO SAMO lub PRAWIE TO SAMO. To PRAWIE robi wielką różnicę…

Księgowa – księguje

Doradca podatkowy– doradza w kwestiach podatkowych, celnych, wyjaśnia, opiniuje…

Decyzję o tym, że chcę być Doradcą Podatkowym podjęłam w październiku 2020 roku.

Egzamin na doradcę podatkowego potraktowałam jako WYZWANIE. Udowodnienie przed samą sobą, że DAM RADĘ!

Żeby zostać doradcą podatkowym należy spełnić szereg warunków opisanych w ustawie o doradztwie podatkowym oraz  trzeba zdać trudny państwowy egzamin, składający się z części pisemnej i ustnej, obejmujący zagadnienia podatkowo-prawne.

Dwie ważne daty zbliżające mnie do celu:

Pisemny egzamin na doradcę podatkowego 25 maj 2021

Ustny egzamin na doradcę podatkowego 24 luty 2022

Egzamin zdany i co teraz? Co się dzieje po zdanym egzaminie?

Żeby zostać wpisanym na listę doradców podatkowych  po pierwsze trzeba mieć udokumentowaną praktykę.

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają sześciomiesięczną praktykę u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego po wyznaczeniu tej praktyki przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Po drugie, warunkiem wpisu na listę doradców podatkowych jest złożenie ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Nadszedł ten długo wyczekiwany dzień 23.06.2022 – Dzień Ślubowania

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

… udało się …

JESTEM DORADCĄ PODATKOWYM, nr wpisu 14249

 

 

doradca podatkowy

 

I co dalej?

Doradca podatkowy,

to zawód zaufania publicznego zgodnie z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym. Doradca podatkowy jest podmiotem uprawnionym do czynności doradztwa podatkowego, tj. :

1) udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1;

5) wykonywania niezależnego audytu funkcji podatkowej, o którym mowa w art. 20zo § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598).

Ponadto doradca podatkowy objęty jest tajemnicą zawodową oraz obowiązuje go kodeks etyki zawodowej. 

Jesteś zainteresowana/y współpracą ze mną? Serdecznie zapraszam do kontaktu, w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania, podczas którego omówimy naszą przyszłą współpracę.

A może jesteś właścicielem biura rachunkowego i potrzebujesz doradcy podatkowego dla swoich klientów? Bardzo chętnie będę Cię wspierać w gąszczu nieprzerwanie zmieniających się przepisów podatkowych.

Zadzwoń! Napisz!

Razem możemy więcej!