Biuro rachunkowe? Czy doradca podatkowy?

A może dwa w jednym?

Niezależnie od tego, czy nawiązałeś współpracę w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych z biurem rachunkowym czy z doradcą podatkowym pamiętaj, że jasne ustalenie zasad po obydwu stronach umowy oraz ich egzekwowanie przyniesie owocną współpracę.

Jako biuro rachunkowe z uprawnieniami doradcy podatkowego wyjaśnimy pokrótce na czym polega współpraca Klienta i doradcy podatkowego.

Współpraca z Kancelarią Doradcy Podatkowego?  Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej nie jest czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego. Doradca podatkowy zrobi wszystko, aby sprawy Państwa firmy były prowadzone fachowo, ale nie osiągnie nic, jeżeli Państwo nie będziecie mieli czasu na współpracę. Aby zoptymalizować działalność podatkową, doradca musi na bieżąco otrzymywać informacje mające wpływ na cały proces.

Jeżeli brakuje Państwu czasu na kontakty z kancelarią doradcy podatkowego (biurem rachunkowym), proszę wyznaczyć osobę odpowiedzialną w Państwa firmie. Należy wówczas przedstawić doradcy sugestie oraz zakres, w jakim będzie mógł liczyć na pełnomocnika oraz należy wskazać, jakie sprawy powinny być konsultowane z Państwem, a jakie z pełnomocnikiem.

Terminowe dostarczanie dokumentów do kancelarii to podstawa dobrej współpracy, bo tylko wtedy doradca podatkowy będzie mógł w odpowiednim czasie zareagować czy skorygować niektóre rozwiązania, a przez to zaoszczędzić Państwa pieniądze. Terminy podatkowe są co do zasady nieprzekraczalne, a ich niedotrzymanie wiąże się z sankcjami dla podatnika. Przynosząc dokumenty w ostatniej chwili, utrudnia się pracę doradcy.

Dostarczane do kancelarii faktury i dokumenty muszą być dobrze opisane (np. kupując środek trwały należy zaznaczyć, gdzie on będzie użytkowany, w jakim celu itp.) Podczas wizyty w kancelarii można skonsultować pewne decyzje, uzyskać poradę, oszacować ryzyko określonego działania.

Konsultujcie Państwo z doradcą ważne decyzje biznesowe, inwestycje związane z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z podatkowego punktu widzenia i podpowie, jaki wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, zakupy leasingowe, remont, modernizacja).

Rady dla klientów:

Jakość obsługi, a tym samym optymalizacji podatkowej firmy, zależy od dobrej współpracy między klientem a doradcą.

Jeżeli planujecie Państwo inwestycję, poproście doradcę o radę.

Nie zostawiajcie ważnych spraw na ostatnią chwilę.

Wzajemne zaufanie jest podstawą udanej współpracy.

Źródło: kidp.pl