Usługi księgowe

Usługi księgowe

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji dla celów PIT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, ustalenie należnych zaliczek z tytułu PIT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

Księgi handlowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych stowarzyszeń, fundacji oraz spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów CIT i VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ZUS,